Röster om Rytmisk rörelseträning

 
 
Hej!
Tusen tack för den intressanta kursen i Jakobsstad. Jag har nästan svävat på moln sedan dess. Jag jobbar som speciallärare i en högstadieskola.

Genast måndagen efter kursen testade jag reflexer på eleverna och på tisdagen satte vi igång med rörelseträningen. Redan efter första passet steg en ny elev upp från golvet istället för den som lade sig ner. Hon satte sig vid arbetsbordet på ett nytt sätt och skrev bokstäver i raka rader som jag inte trott vara möjligt.

En annan flicka har också gjort enorma framsteg. Kunskap som vi försökt proppa i henne under åtta år finns plötsligt där. Hon rabblar upp alfabetet. Hon sitter och säger vad klockan är som “fröken ur” under skoldagen. Hon berättar långa historier och dessutom mycket tydligare än tidigare. Man kan också märka förbättringar med balansen.

— Ann-Christin Dahl, Finland

Bästa Doktor Harald!

Jag deltog i er kurs i rytmisk rörelseträning i Kuala Lumpur för en månad sedan och jag använder redan metoden i min klinik i Indonesien. Denna teknik besvarar många av mina frågor om aktiva primitiva reflexer.
Får jag lära ut denna teknik till andra i min stad?
Får jag kopiera kursmanualen?
Jag finner denna teknik mycket användbar för våra autistiska barn i Indonesien.

— Henry Remanlay, Indonesien

Bästa Doktor Harald!

Under senaste läsåret har jag använt rytmisk rörelseträning väldigt mycket för elever och bett föräldrarna att göra dessa övningar med barnen. De utvecklas och förbättras i hög grad, resultatet är imponerande. Tack så väldigt mycket.

Jag har funnit att rytmisk rörelseträning är en av de mest användbara och enklaste metoderna för att samordna kroppen. Emellertid behöver jag din hjälp eftersom föräldrar och lärare frågar mig varför rytmisk rörelseträning kan ge så goda resultat.

— Christine Chan från Hong Kong

Hej!

Bara ett litet tackbrev för din beredvillighet att dela med dig av dina kunskaper om rytmisk rörelseträning.

Jag är så nöjd med den skillnad jag känner i mina muskler och styrkan i det område som har varit svagt alltför länge.

Med vänlig hälsning
Robert Shaw, Minneapolis USA

Jag har bedrivit kursverksamhet om ”De livsviktiga åren under 3” i femton år, både i form av helgkurser och en fortbildning under ett år för personal i förskolans småbarnsgrupper.

Min grundsyn utgår ifrån Maria Montessoris helhetsperspektiv på barns utveckling.

Montessori såg redan för hundra år sedan motorikens grundläggande betydelse för all annan utveckling – sinnenas utveckling, socialt, intellektuellt, personlighet o.s.v. När jag träffade Harald första gången och fick höra om hans syn på spädbarnets rörelseutveckling och hur viktigt det är att iaktta barnets rörelsemönster under det första året, förstod jag att det här är en mycket viktig pusselbit för att förstå grovmotorikens utveckling på djupet.

Sedan år 2000 har nu Harald varit en mycket uppskattad föreläsare för mina blivande Småbarnspedagoger. Han hjälper oss att lägga några av de absolut viktigaste hörnstenarna i barnets utveckling. I förskolan har man länge förstått vikten av att barnen behöver få träna sina ’grundrörelser’ i lekens form – gunga, klättra, balansera, snurra, dansa, hoppa. Men att iaktta varje enskilt barns rörelseutveckling redan när det börjar vid ett års ålder har inte varit självklart.

Med Haralds kunskaper har jag förstått hur oerhört mycket vi kan hjälpa barn som har ett eller flera ’hack’ i sin motoriska utveckling och därmed förhindra att dessa hack förstoras med åren och leda till svårigheter i skolan men också i vuxenlivet – dålig balans och koordination, koncentrationssvårigheter, ryggbesvär, problem med synen, läs- och skrivsvårigheter m.m.

För en småbarnspedagog gäller det att inte bara bocka av och notera att barnet kan åla, krypa, resa sig upp och gå utan att också se på hur det gör det. Och Harald ger oss de verktyg som behövs för att också kunna rätta till om det behövs.

— Camilla Carlbergfil.kand. och dipl. småbarnspedagog (Assistant to Infancy)

Under höstterminen 2006 lärde jag känna Harald Blomberg då han kom till vår förskola och höll kurs om småbarnsreflexer och rytmisk rörelseträning.

Ganska snart upptäckte jag att jag själv hade många småbarnsreflexer som inte integrerats och började lite smått med att göra de övningar som Harald lärde oss. Det blev en höst med mycket drömmar och jag insåg att det skulle vara bra att konsultera Harald för mina egna problem. Jag har haft diskbrock och har mycket värk i mina fötter.

Januari 2007 kom jag första gången till hans mottagning på Östbergahöjden. Jag berättade för honom att mitt bäcken satt snett innan jag fick diskbrock och att jag hade hittat en chiropraktor som kunde rätta till det, men det blev dyrbart och jag fick gå många gånger för det ville inte sitta kvar på plats.

Då säger Harald att han har en enkel metod som rättar till bäcken utan att manipulera.
Jag bad om en sådan behandling, för mitt bäcken var snett och med hjälp av lite andningsövningar så rättade det till sig alldeles självt. Trolleri, kändes det som.

När jag kom till förskolan så berättade jag om denna behandling och då bad en av mina medarbetare att jag skulle prova på henne och döm om vår förvåning när det på c.a 15 min. satt rätt på henne också.

Därefter har jag provat metoden på många och det blir alltid bra. Efter sommaren har jag tagit ett frivilligt bidrag som tack och det går till trädplantering i världen. Jag har hittills fått ihop en liten skogsdunge på mer än 50 träd.

Tack Harald för att du lärde mig denna metod.

— Hjördis Ahlin-Boström

Hösten 2004 födde jag ett barn, som så småning visade sig ha autsistiskt syndrom. Strax innan utredningen drog igång, träffade jag Harald. Jag förstod snabbt att allt det jag matades full av från landstinget, kanske inte var hela sanningen.

Med Harald som mentor har jag jobbat med min son, och med míg själv, med rytmiska rörelser och mycket annat, och resultaten har varit fantastiska! Från att inte kunnat kommunicera med ett språk, har jag nu en sjuåring som babblar hela dagarna, med fantasifulla utläggningar om allt möjligt. Läs mer om vår resa på www.energimedvetenhet.nu.

— Eva Johansson

Harald Blombergs succébok
”Rörelser som helar”
Nu i utökad, omarbetad upplaga!

RH2

 

Rörelser som helar beskriver hur enkla helande rörelser, så kallad rytmisk rörelseträning, stimulerar hjärnans och nervsystemets förmåga att mogna och utvecklas och hjälper barn med bokstavsdiagnoser att fungera utan mediciner.

 

Den är grunden till rytmisk rörelseträning, ett måste för alla som går kurserna och för de som jobbar med sina barn och ungdomar med rytmisk rörelseträning.

 

En mer ingående presentation av boken finns här: Läs mer >>>

 

Harald Blomberg är psykiater och ger kurser över hela världen i rytmisk rörelseträning. Boken har därför börjat översättas till flera språk, och finns nu både på engelska och tyska.

 

Den svenska boken kan beställas från Centrum för rytmisk rörelseträning:

suzanne@rytmiskrorelsetraning.se

Pris: 160 kronor plus porto

 

Läs en recension av den skriven av Bo Zackrisson på 2000-talets Vetenskap.
2000

 

Senaste nytt av Harald Blomberg:
”Vem behöver Concerta?”

Vem behöver Concerta

När bakomliggande orsaker döljs
och problemen förvärras.

 

Harald gräver i rapporter som dyker upp runt om i världen och som alla entydigt visar samma sak. När ska Svenska myndigheter reagera?Läs mer >>>

 

Häfte, 31 sidor, 50 kronor + frakt.Beställ via e-post:
suzanne@rytmiskrorelsetraning.se