Släng din sladdlösa telefon

 

Gör som Ericsson och Telia, släng din sladdlösa telefon, Du också!

 

Sladdlös DECT-telefon strålar som en mobilmast

DECT telefonen är i princip den enda sladdlösa telefon som säljs numera. Den har en basenhet som strålar hela tiden när den är ansluten till elnätet, d.v.s. även när den inte används. I närheten av basenheten är styrkan på strålningen jämförbar med att ha en eller flera mobilmaster på nära håll. När man pratar i telefonen är strålningen ca tio gånger högre än i en GSM-telefon i normalläge. I ett flerfamiljshus når strålningen ca 100 m. Det innebär att du även är utsatt för hälsovådlig strålning från grannarnas sladdlösa telefoner dygnet runt.

Sladdlösa telefoner är olönsamma för företagen

När DECT-telefoner används som interntelefoner på företag måste det finnas flera sändare i lokalerna. Strålningsnivåerna blir då så höga att anställda blir sjuka. Sjukfrånvaro är kostsam för företagen och minskar lönsamheten. Det är därför helt logiskt att företag som Telia och Ericsson har ersatt DECT-telefoner med mobiltelefoner, som avger betydligt mindre strålning.

Däremot är det fortfarande lönsamt för Telia att sälja DECT- telefoner eftersom kostnaden för allmänhetens sjuklighet övervältras på staten.

Gränsvärden för mikrovågsstrålning

Mobiltelefoner, sladdlösa telefoner och sladdlöst bredband mm. alstrar mikrovågsstrålning. Om dosen blir för hög blir vi stekta som i en mikrovågsugn. För att undvika detta har myndigheterna bestämt att vissa gränsvärden inte får överskridas.

Emellertid visar alltfler vetenskapliga studier att mikrovågsstrålning långt under godkända gränsvärden innebär stora hälsorisker.

Så skadas exempelvis DNA i mänskliga celler redan vid en sjundedel av dessa gränsvärden enligt EUs stora riskbedömningsprojekt. Skador på DNA orsakar cancer och fosterskador.

Många vetenskapliga studier visar hälsorisker med mikrovågsstrålning

– Flera undersökningar har visat att sömnlöshet, trötthet, huvudvärk, yrsel, koncentrationssvårigheter och cancer ökar ju närmare man bor en mobilmast.

– Människor som är känsliga för vanlig mobilstrålning reagerade med yrsel, illamående, nervositet, ont i bröstet, andnöd, domningar, svaghetskänsla redan efter 15-20 minuter i en undersökning av 3-G-strålning. Strålningsnivån var 3 770 ggr under gällande gränsvärde.

– Två svenska undersökningar visar mellan 3,5 och 4 gånger ökad risk för hörselnervstumör vid användning av sladdlös telefon på samma sida som telefonen hållits om den använts i minst 10 år.

– En svensk undersökning visar fördubblad risk för cancer för den som pratar i mobiltelefon eller sladdlös telefon mer än en timme per dag.

– Av ca 200 studier gjorda på mobilstrålning visar hälften effekter på hälsan.

Elsmogen breder ut sig

För var dag ökar den hälsovådliga mikrovågsstrålningen eller elsmogen, som vi alla utsätts för. Bara genom 3-G utbyggnaden kommer den totala mängden strålning att öka flera gånger. Därtill kommer strålning från trådlöst bredband som nu byggs ut alltmer och signalsystemet Tetra som köps in till blåljusmyndigheter och bussar. Många apparater i hemmet alstrar hälsovådlig strålning, som sladdlösa telefoner och datorer med sladdlösa komponenter för att bara nämna några.

Hur kan du skydda dig?

Precis som vid radioaktiv strålning blir skadan värre ju högre dos och ju längre tid vi utsätts för strålningen. I synnerhet drabbas barnen. Barn är särskilt känsliga för mikrovågsstrålning eftersom de exponeras tidigare i livet. Dessutom absorberar deras huvud mer energi från mobiltelefoner och sladdlösa telefoner.

Svenska myndigheter erkänner inte att det finns risker med mikrovågsstrålning under gällande gränsvärden trots all forskning som visar motsatsen. Du måste därför själv ta ansvar för dig och dina barn och sänka din exponering för hälsovådlig strålning.

Börja med att byta ut din sladdlösa telefon mot en vanlig!

 

Forskare ljög om inhämtade data vid största undersökningen om om risk för hjärntumör av mobilen, av Mona Nilsson.

Läs mer >>>

 

Mobiltelefonins Hälsorisker

 

mobilhalso

av Mona Nilsson.

 

Mona har ägnat många år åt att studera spelet bakom kulisserna kring mobiltefonin och hur vi i Sverige blir förda bakom ljuset av myndigheterna och av mobilindustrin. I sin bok Mobiltelefonins hälsorisker lägger hon fram fakta, för den som vill se det!

 

Läs mer om boken och köp den här

 

Dessutom finns här flera länkar om Monas arbete att belysa riskerna och mörkningen av dessa.

 

Mona intervjuas av Birger Schlaug i Utbildningsradion:

 

http://www.ur.se/id/160536

—————————————–

 

Varningar haglar om barns mobilanvändningar! 

Läs mer >>>

—————————————–

 

Kritiska ord av Harald Blomberg:
”Vem behöver Concerta?

Vem behöver Concerta?

När bakomliggande orsaker döljs
och problemen förvärras.”

 

Harald gräver i rapporter som dyker upp runt om i världen och som alla entydigt visar samma sak. När ska Svenska myndigheter reagera?

 

Läs mer >>>

 

Häfte, 31 sidor, 50 kronor + frakt.

Beställ via e-post:
suzanne@rytmiskrorelsetraning.se