Socialstyrelsen

 

Anmälan till Socialstyrelsen

Den 10:e februari 2011 blev Harald Blomberg anmäld till Socialstyrelsen för att använda metoder utan stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Harald har använt Rytmisk rörelseträning i sin verksamhet sedan 1989, då metoden blev godkänd av Socialstyrelsen. Läs anmälan till Socialstyrelsen, samt Haralds svar till densamma genom att trycka här >>>.

I maj 2013 granskades Harald av Professor Elisabth Fernell, Socoialstyrelsens Vetenskapliga råd. Läs hennes utlåtande här >>>

Och läs även Haralds svar på professorns utlåtande här >>>.

Fallet är nu, augusti 2014, avslutat. Läs Socialstyrelsens beslut >>>

Många är de föräldrar världen runt som vittnar om den rytmiska rörelseträningens djupgående positiva effekter. Många förtvivlade föräldrar har fått hjälp med sina barn av Harald och hans adepter. Läs några vittnesmål från föräldrar i Spanninen och Mexico >>>

Har du fått hjälp av Harald eller av någon annan, med Rytmisk rörelseträning och integrering av primitiva spädbarnsreflexer? Maila gärna ditt vittnesmål till webmaster, eva@rytmiskrorelsetraning.se.

 

Harald Blombergs succébok
”Rörelser som helar” —
Nu i utökad, omarbetad upplaga!

RH2

 

Rörelser som helar beskriver hur enkla helande rörelser, så kallad rytmisk rörelseträning, stimulerar hjärnans och nervsystemets förmåga att mogna och utvecklas och hjälper barn med bokstavsdiagnoser att fungera utan mediciner.

 

Den är grunden till rytmisk rörelseträning, ett måste för alla som går kurserna och för de som jobbar med sina barn och ungdomar med rytmisk rörelseträning.

 

En mer ingående presentation av boken finns här: Läs mer >>>

 

Harald Blomberg är psykiater och ger kurser över hela världen i rytmisk rörelseträning. Boken har därför börjat översättas till flera språk, och finns nu både på engelska och tyska.

 

Den svenska boken kan beställas från Centrum för rytmisk rörelseträning:

suzanne@rytmiskrorelsetraning.se

Pris: 160 kronor plus porto.

 

Harald Blomberg Gnistanpristagare 2011!!!!

Föreningen Sara har utsett Harald
Blomberg till förra årets Gnistanpristagare!!

 

Läs mer på 2000-talets Vetenskaps hemsida.
2000

 

Senaste nytt av Harald Blomberg:
”Vem behöver Concerta?”

Vem behöver Concerta

När bakomliggande orsaker döljs
och problemen förvärras.

 

Harald gräver i rapporter som dyker upp runt om i världen och som alla entydigt visar samma sak. När ska Svenska myndigheter reagera?

Läs mer >>>

 

Häfte, 31 sidor, 50 kronor + frakt.Beställ via e-post:
suzanne@rytmiskrorelsetraning.se

 

SGU

 

Ger SBU-rapporten en tillförlitlig bild?
Klicka på här och förundras!