Utbildning till rytmisk rörelseinstuktör

 

Från och med hösten 2008 finns möjlighet att utbilda sig till Rytmisk rörelseinstruktör. Målsättningen med utbildningen är att man självständigt skall kunna använda Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering i sitt arbete, vare sig det är som pedagog, speciallärare, förskollärare, gymnastiklärare, idrottstränare, eurytmist, sjukgymnast, kiropraktor, psykoterapeut eller näraliggande professioner.

Det är inte någon sammanhållen utbildningsgång utan man får göra den i sin egen takt genom att gå de olika kurser som krävs. Inom ramen för utbildningen har var och en viss möjlighet att fokusera på de kurser som bäst anknyter till hans/hennes yrkesområde.

För att bli diplomerad krävs dessutom att man skriver tre fallbeskrivningar och får handledning i 10 timmar (fredagar inför varje kurshelg med Harald i Solna). Utbildningen innebär att man måste repetera vissa kurser vilket ger möjlighet till fördjupad träning och att komma tillbaka och snappa upp sådant som man missat.

Utbildningen är upplagd i tre nivåer.

Krav för diplom som rytmisk rörelseinstruktör:

Nivå 1.

Sammanlagt 4 kurser, varav:

Kurs 1 Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid ADHD och ADD, minst en gång och
kurs 2 Rytmisk rörelseträning, reflexintegrering och kost vid autism och ADHD, minst en gång.

Därutöver finns de möjlighet att fritt välja om man vill gå de övriga kurserna på nivå 1 eller om man vill repetera en eller flera av dem.

Nivå 2. 

Sammanlagt 3 kurser, varav:

Kurs 5 Rytmisk rörelseträning och refelxintegrering, känslor och inre ledarskap, två ggr och
kurs 6
Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering, drömmar, inre läkning och kreativitet, en gång.

Nivå 3.

Sammanlagt 2 kurser.

Kurs 7 Rytmisk rörelseträning och refelxintegrering vid läs- och skrivsvårigheter, två gånger.

Ett godkänt kunskapsprov efter kurs 1, 5 och 7.
Handledning minst 10 timmar.
Skriva tre fallbeskrivningar, varav en på sig själv.

Om man tidigare gått kurs 1, 5 ( tidigare: Rytmiska rörelser och limbiska systemet) eller 7 får dessa tillgodoräknas.

Handledning i Rytmisk rörelseträning:

 

Fredagen innan varje kurs som Harald håller i Solna, ger han några timmars handledning för dig som gått minst en kurs i Rytmisk rörelseträning.

Här får du tillfälle att träna hur du testar reflexerna, samt jobba med dina egna reflexer.

 

Aktuellt program hittar du här. Det kostar 100 kronor och du anmäler dig här!

 

Harald Blombergs succébok
”Rörelser som helar”

— Nu i utökad, omarbetad upplaga!

 

RH2

 

Rörelser som helar beskriver hur enkla helande rörelser, så kallad rytmisk rörelseträning, stimulerar hjärnans och nervsystemets förmåga att mogna och utvecklas och hjälper barn med bokstavsdiagnoser att fungera utan mediciner.

 

Den är grunden till rytmisk rörelseträning, ett måste för alla som går kurserna och för de som jobbar med sina barn och ungdomar med rytmisk rörleseträning.

 

Harald Blomberg är psykiater och ger kurser över hela världen i rytmisk rörelseträning. Boken har därför börjat översättas till flera språk, och finns nu både på engelska, tyska, franska, spanska, kinesiska och finska.

 

Den svenska boken kan beställas från Centrum för rytmisk rörelseträning:suzanne@rytmiskrorelsetraning.se

 

Pris: 160 kronor plus porto

 

Läs en recension av den skriven av Bo Zackrisson på 2000-talets Vetenskap.

 

2000