Kurser i rytmisk rörelseträning

 

Enskilda kurser som också ingår i utbildningen

till rytmisk rörelseinstruktör:

 

Nivå 1:

1. Grundkurs: Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering
vid ADHD och ADD

I grundkursen får deltagarna lära sig grunderna för den rytmiska rörelseträningen: hur man kan använda de rytmiska övningarna för att reglera muskeltonus, stimulera lillhjärnan och stimulera hjärnbarken så att muskeltonus, uppmärksamhet och impulskontroll förbättras. Kursen går igenom de spädbarnsreflexer som är av betydelse vid ADHD och hur man med rörelseövningar kan integrera dessa reflexer.

2 dagar
Information och anmälan till eva@rytmiskrorelsetraning.se
Se även kalendarium och kursbeskrivningar!
Några förkunskaper krävs inte.

2. Grundkurs: Rytmisk rörelseträning, reflexintegrering och kost vid autism och ADHD

Denna kurs handlar om den stora betydelse som kost och kosttillskott har vid rytmisk rörelseträning, inte bara vid autistiska tillstånd. Den ingår därför numera som en obligatorisk kurs för alla som vill bli instruktörer. Vid ADHD, dyslexi, utvecklingsstörning och motoriska problem blir det allt vanligare med födoämnes-intolerans, som försvårar och ibland till och med omöjliggör den rytmiska rörelseträningen. I denna kurs får deltagarna lära sig hur man testar fram vad barnet inte tål och vilka kosttillskott barnet behöver. Kursen tar också upp de reflexer som är särskilt vanliga vid autism och hur man lägger upp träningen vid sådana tillstånd.

2 dagar
Information och anmälan till eva@rytmiskrorelsetraning.se
Se även kalendarium och kursbeskrivningar!
Några förkunskaper krävs inte.

3. Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering i förskoleåldern,
del 1 och 2.

Dessa kurser lär ut grunderna i den rytmiska rörelseträningen på samma sätt som grundkursen, men med speciell inriktning på förskolebarn. Deltagarna får lära sig hur de kan känna igen många viktiga spädbarnsreflexer som påverkar barnets motoriska, känslomässiga och mentala utveckling och hur man med rytmiska rörelseövningar och lekar kan integrera dessa reflexer.

Information och anmälan till eva@rytmiskrorelsetraning.se
Se även kalendarium och kursbeskrivningar!
Några förkunskaper krävs inte.
Fler kurser för förskoleåldern finns på www.blombergrmt.se

4. Rytmisk rörelseträning och refelxintegrering vid smärta och
problem i rörelseapparaten, del 1 och 2.

Dessa två kurser behandlar muskelspänningar som orsakar värk och inflammation i musklerna, artros i nacke, rygg samt roterat bäcken, skolios och andra felställningar.

Del 1: Går igenom grunderna för rytmisk rörelseträning och hur man behandlar muskelspänningar som beror på primitiva reflexer, känslomässig stress och aktiva stressreflexer. Vi får lära oss hur man med hjälp av rytmisk rörelseträning kan lösa upp låsningar i ryggrad och nacke. Kursen går igenom tre av de reflexer som kan orsaka ett roterat bäcken och hur det kan korrigeras genom att integrera dessa reflexer.

2 dagar
Information och anmälan till eva@rytmiskrorelsetraning.se
Se även kalendarium och kursbeskrivningar!
Några förkunskaper krävs inte.

Del 2: Kursen går i detalj igenom de reflexer som orsakar muskelspänningar, värk och felställningar och hur man med rytmiska övningar och reflexintegrering åtgärdar problem med käkar, nacke, bröstrygg, ländrygg, höfter, ben,  knän, fötter, axlar och armbågar. Vi fortsätter att arbeta med de reflexer som kan orsaka roterat bäcken och lär oss hur vi kan förebygga artros i höfter och knän.

2 dagar
Information och anmälan till eva@rytmiskrorelsetraning.se
Se även kalendarium och kursbeskrivningar!
Förkunskaper för del 2:
Antingen ovanstående kurs del 1.
Eller kurserna Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid ADHD och ADD, eller Rytmisk rörelseträning i Förskoleåldern del 1,och Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering, känslor och inre ledarskap.

Nivå 2:

5. Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering, känslor och inre ledarskap.

Detta är en fortsättningskurs som är ett nödvändigt komplement för var och en som vill arbeta med rytmisk rörelseträning. Kursen behandlar känslomässiga reaktioner på träningen. Den tar upp hur man kan arbeta med rörelser för att släppa muskelspänningar och komma i kontakt med känslor och hur man arbetar med känsloreaktioner. Kursen lägger stor vikt hur man med rytmiska rörelser och reflexintegrering utvecklar sitt inre ledarskap, s.k. exekutiva funktioner och behandlar även hur man använder rytmisk rörelseträning vid autistiska och psykotiska störningar.

2 dagar
Information och anmälan till eva@rytmiskrorelsetraning.se
Se även kalendarium och kursbeskrivningar!
Förkunskaper: Någon av kurserna på nivå 1.

6. Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering, drömmar, inre läkning och kreativitet.

Under denna kurs har deltagarna tillfälle att arbeta med de drömmar som den rytmiska rörelseträningen brukar förorsaka. Kursen jämför drömmarna under rytmisk rörelseträning med symbolspråket i sagor och myter och tar upp hur man kan använda drömmarna för att hjälpa klienten att övervinna psykologiska och emotionella låsningar.

2 dagar
Information och anmälan till eva@rytmiskrorelsetraning.se
Se även kalendarium och kursbeskrivningar!
Förkunskaper: Någon av kurserna på nivå 1 samt
Rytmisk rörelseträning och refelxintegrering, känslor och inre ledarskap.

Nivå 3:

7. Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid läs- och skrivsvårigheter.

Kursen lär bland annat ut hur vår läs- och skrivförmåga påverkas av vår motorik vårt seende och vår förmåga att känna igen språkets ljud. Vi lär oss att undersöka de reflexer och andra motoriska oförmågor som spelar en viktig roll vid läs- och skrivsvårigheter och hur vi med motoriska övningar och reflexintegrering kan träna bort dessa problem. Speciell vikt läggs vid att känna igen problem med seendet och hur vi med olika övningar kan påverka detta.

2 dagar
Information och anmälan till eva@rytmiskrorelsetraning.se
Se även kalendarium och kursbeskrivningar!
Förkunskaper: Någon av kurserna på nivå 1
Rekommenderade förkunskaper: Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering, känslor och inre ledarskap.

Anmälan till kurserna görs direkt till respektive arrangör. När man repeterar en kurs får man den för halva priset oberoende av arrangör

Utbilda dig till Rytmisk rörelseinstruktör!
Utbildningen till rytmisk rörelseinstruktör kan du läsa mer om här!

 

Handledning i Rytmisk rörelseträning:

 

Fredagen innan varje kurs som Harald håller i Solna, ger han några timmars handledning för dig som gått minst en kurs i Rytmisk rörelseträning.

 

Här får du tillfälle att träna hur du testar reflexerna, samt jobba med dina egna reflexer.

 

Det kostar 100 kronor och du anmäler dig här!
Välkommen!

 

RH2

 

Rörelser som helar beskriver hur enkla helande rörelser, så kallad rytmisk rörelseträning, stimulerar hjärnans och nervsystemets förmåga att mogna och utvecklas och hjälper barn med bokstavsdiagnoser att fungera utan mediciner.

 

Den är grunden till rytmisk rörelseträning, ett måste för alla som går kurserna och för de som jobbar med sina barn och ungdomar med rytmisk rörelseträning.

 

—————————————–

Harald Blomberg är psykiater och ger kurser över hela världen i rytmisk rörelseträning. Boken har därför börjat översättas till flera språk, och finns nu både på engelska, tyska, franska, spanska, kinesiska och finska.

Den svenska boken kan beställas från Centrum för rytmisk rörelseträning: suzanne@rytmiskrorelsetraning.se
Pris: 160 kronor plus porto

 

Läs en recension av den skriven av Bo Zackrisson på 2000-talets Vetenskap.

Klicka på bilden:

2000

 

Kritiska ord av Harald Blomberg:
”Vem behöver Concerta?

 

Vem behöver Concerta?

 

När bakomliggande orsaker döljs
och problemen förvärras.”

 

Harald gräver i rapporter som dyker upp runt om i världen och som alla entydigt visar samma sak.

När ska Svenska myndigheter reagera?
Läs mer >>>

 

Häfte, 31 sidor, 50 kronor + frakt.
Beställ via e-post:
suzanne@rytmiskrorelsetraning.se

 

Alla kan läsa!
Nya rön om dyslexi,
av Harald Blomberg

 

allakanlasa

 

Allt fler barn går ut grundskolan utan att ha lärt sig läsa och skriva ordentligt. När skolan misslyckas att lära barn att läsa har föräldrar i stället valt att söka hjälp utanför skolan och upptäckt att sådan hjälp är både snabb och effektiv.

 

Med mototrisk träning, reflexintegrering och ljudstimulering har många barn snabbt förbättrat sin läs- och skrivförmåga så att de kan hänga med i skolarbetet.

 

Dr Harald Blomberg har sedan mer än 10 år hjälpt många barn att komma igång med läsningen eller att övervinna sina läs- och skrivsvårigheter med enkla motoriska övningar, så kallad rytmisk rörelseträning och reflexträning.

 

Med den här skriften vänder sig Dr Blomberg till föräldrar, lärare och skolledare för att presentera en realistisk och hoppfull syn på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och hur de kan avhjälpas.

 

En metod som har så bra resultat borde snabbt sprida sig och användas ute i skolorna. Varför så inte är fallet, får vi också svar på i denna skrift.

 

Köp skriften från Centrum för rytmisk rörelseträning: suzanne@rytmiskrorelsetraning.se
Pris: 60 kronor plus porto.